6η Θερινή Ακαδημία Κιθάρας ΑΡΙΩΝ

H 6η Θερινή Ακαδημία Κιθάρας ΑΡΙΩΝ πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Αυγούστου 2017.

Φωτογραφίες:


Συμμετέχοντες καλλιτέχνες